Լեռնանիստ

Լեռնանիստն ինձ շատ դուր եկավ և ես հիանալի ժամանակ անցկացրեցի այնտեղ ընկերներիս հետ։ Մենք Լեռնանիստում սահում էինք ձյան վրայով։ Միքանի անգամ սահելու հետո մենք շատ հոգնեցինք և գնացինք տաքանալու տաքանալուց հետք պատրաստվում էինք գանլ տուն բաց հանկարտ մեր ավտոբուսը խրվում է ձյան մեջ ինչի պատճառով մեն ստիված կես ջամից ավել առաջ և հետ էինք բրդում մեր “շատ սիրելի ավտոբուսը”։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar